Maya Mandalinci

Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisidir. Üsküdar Amerikan Lisesi’nde öğrenim görmüş olup Lisans ve Yüksek Lisans çalışmalarını Boğaziçi Felsefe Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktorasını ODTÜ Felsefe’de “Ölümün Felsefi Önemi: Hegel ve Heidegger’in Rekonstrüktif bir Yorumu” adlı teziyle 2019’da bitirmiştir. Güncel çalışmaları yaşam-ölüm ilişkisi, varoluşçuluk, kaygı, özgür irade ve biyoetik konuları etrafında şekillenmektedir. Pratik Felsefe Topluluğu’nun kurucu üyeleri arasındadır.