Marcel Erdal

Marcel Erdal, İstanbul’da Robert College mezunu olduktan sonra Kudüs’te dilbilim okudu, sonra Kopenhag’da Eski Türkçe grameri üzerine doktora tezini tamamladı. Frankfurt Üniversitesi Diller ve Kültürler Fakültesi’ndeki profesörlüğü sırasında Orta Asya’da çalıştı, Güney Sibirya’da konuşulan Türk dillerini araştırdı ve orada oturan Türk milletlerinin sözlü destanlarını topladı. Emekliliğinde Lefkoşa’da, Ankara’da ve Pekin’de ders verdi, Çin’de Uygur şiveleriyle meşgul oldu, sonra Berlin’de Freie Universität’te proje gerçekleştirdi.