Lerna Babikyan

Lerna Babikyan dans odağında üreten çok disiplinli bir sanatçı, eğitimci ve yazardır.  Beden, mekan, hafıza, kimlik, ekoloji, eleştirel düşünce, yaratıcı dans, pedagoji, kültürel öğrenme gibi alanları harmanlayan eğitimler vermekte, aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Sahne sanatları ve eğitim alanlarındaki ilişkiyi güçlendirmek için eşitlik, çeşitlilik, şeffaflık ve demokratikleşme hedefi doğrultusunda çağdaş dansı farklı disiplinler ile buluşturan öncü çalışmalar yapmakta; bu bağlamda öğrenme, yaratıcılık gelişimi, aidiyet ve kolektif üretimi önceleyen performans kaygısından azade öğrenme deneyimleri tasarlamakta, ayrıca doğaçlama ve katılımcı performanslar gerçekleştirmektedir. "Yaratıcı Dans- Hareketli Pedagoji" kitabı 2022 yılında yayınlanmıştır. Avusturya, Abd, İtalya, Macaristan, Portekiz gibi ülkelerde sanatçı misafirlik programlarına katılmanın yanı sıra İngiltere, İsveç, Kanada gibi ülkelerde yaratıcı dans pedagojisi, öğrenme,