Hilal Baktaş

https://linktr.ee/hilalbaktas

2010 yılında Kocaeli Üniversitesi Felsefe bölümünde "Albert Camus Yaşamın Anlamı" adlı bitirme teziyle Lisans eğitimini tamamladı. 2021 yılında Yeditepe Üniversitesi Felsefe bölümünde "Schopenhauer Feminist Felsefe Perspektifinden" adlı bitirme teziyle Türkiye'de Feminist Felsefe alanında çalışmalar yapan ve tez yazan az sayıda kişiden biri oldu. 2012'den beri üniversite, Lise, Kamu Kurumu, Özel Şirketler, Sivil Toplum Kuruluşlarına; AB Projeleri-IPA-Erasmus Plus, Horizon Europe, Kalkınma Ajansı, Elçilik fonları, Ulusal ve Uluslararası fon kaynaklarına proje yazma, yönetme, eğitim verme ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Çekiçte Felsefe’de (​​https://cekiclefelsefe.com/) feminist felsefe üzerine yazmaktadır.