Halide Gökçe Türkoğlu

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi SBE Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde Yüksek Lisans; DEÜ SBE Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde Doktora eğitimini tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde önce Araştırma Görevlisi, sonra da Yardımcı Doçent olarak çalışmış, 2009 yılında ise Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Anabilim Dalına Doçent olarak atanmıştır. 2015 yılında ise aynı kurumda Profesörlüğe yükselmiştir. Sırasıyla, DEÜ Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Anabilim Dalı Başkanı (2005- 2009), Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı (2010- 2013), Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve HukukTarihi Anabilim Dalı Başkanı (2011’den itibaren), Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı (2013- 2015), Yaşar Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı (2015’den itibaren),Yaşar Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2015’den itibaren), Yaşar Üniversitesi PDK üyeliği (2015’den itibaren) şeklinde idari görevleri olmuştur. Halen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.