Gülçin Özge Tan

https://x.com/gulcin_ozge_tan?t=gYB78yAx9sKbGxkBWXXUOTZ4XuC5oj5FvLxOYPQcKLY&s=09

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünde devam ettirdiği lisans eğitiminden 2012 yılında mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi alanında sürdürdüğü yüksek lisans eğitimini “Kültürel Muhafazakarlık ve Popüler Kültür: Pop-İslam” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. Doktora eğitimini aynı üniversitede tamamlamıştır ve doktora tezi kapsamında otoriterleşmenin cinsiyeti üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2014 yılından beri Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Gaziantep Üniversitesi ÖYP Araştırma Görevlisidir. 2021 yılı itibariyle Fe Dergi’de ve Mülkiye Dergisi’nde editör yardımcılığı yapmaktadır. CEİD üyesidir.