Gülçin Con Wright

Gülçin Con Wright 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden lisans derecesini aldı. Emory Üniversitesi’nde 2006 Güz döneminde değişim öğrencisi olarak bulunduğu sırada yaşlanma sosyolojisine ilgi duymaya başladı. Bu ilgisini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünün yüksek lisans programında devam ettirdı ve aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Yüksek lisans tezini Dr. Sibel Kalaycıoğlu'nun danışmanlığı altında "Kardeşler Arası Ebeveyn Bakımı Müzakeresi" konusu üzerine yazdı.

2013 yılında Fulbright bursu kazandı ve yüksek lisansını tamamladıktan sonra, Purdue Üniversitesi Sosyoloji ve Gerontoloji Çift Doktorası yapmak için ABD’deki Indiana eyaletine taşındı. Fulbright bursiyeri olarak Dr. J. Jill Suitor'ın danışmanlığında Aile İçi Farklılıkları Araştırma grubunda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca Purdue'daki Center on Aging and the Life Course bünyesinde de çalışmalar gerçekleştirdi. Araştırma ekibi üyeleri ile birlikte Journal of Marriage and Family, The Gerontologist, The Journals of Gerontology Series B: Psychological and Social Sciences ve Research on Aging gibi hakemli dergilerde makaleler ve çeşitli kitap ve ansiklopedi bölümleri yayınladı. Yaşlı evli çiftlerin yetişkin çocuklarına ebeveyn desteğini kendi aralarında nasıl başlattıkları ve tartıştıklarını incelediği doktora tez çalışmasını yürütmek için Purdue Graduate School'dan araştırma bursu kazandı. 

Tezini başarıyla savunan ve doktorasını 2018 yılında tamamlayan Dr. Con Wright, Türkiye'ye döndü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TED Üniversitesi, ve Bilkent Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı. Ocak 2020'de TED Üniversitesi Sosyoloji bölümüne Dr. Öğretim Üyesi olarak atandı. İlgi alanları arasında aile sosyolojisi, yaşlanma sosyolojisi, beden sosyolojisi, tıp sosyolojisi ve toplumsal cinsiyet yer almaktadır. Hayatın ilerleyen dönemlerindeki kuşaklararası ilişkiler ve bakım süreçlerinin toplumsal cinsiyet dinamiklerini Türk ve Amerikan ailelerinde incelemeye devam etmektedir. 

Araştırma Alanları: 

- Yaşlılık, yaşlı bakımı, yaşam seyri 

- Aile sosyolojisi, ebeveyn-yetişkin çocuk ve kardeş ilişkileri 

- Toplumsal cinsiyet ve feminist metod & kuram

kaynak: https://www.tedu.edu.tr/gulcin-con-wright