Gül Çandır Saç

https://www.instagram.com/az_kas_cok_gulus/

Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümünde doktora tezini yazmaktadır. Tez konusu kadınlarla sanatla öz farkındalık çalışmalarında duygu ve bedene eleştirel bakış üzerinedir. Çocuklarla ve kadınlarla sanat ve eko -felsefe yoluyla öz farkındalık, çeşitlilik, duygu/ beden farkındalığı gibi temaları içeren hak temelli  çalışmalar ve atölyeler düzenlemektedir. Yüksek lisansta psikoloji, lisansta felsefe eğitimi görmüştür. Doktora bursu kapsamında bir yıl Paris’te bulunmuştur. Paris’te Studio DTM’de bir yıl boyunca Mim ve Clown teknikleri kapsamında bedensel tiyatro eğitimi almıştır. 8 Mart'larda tarihteki kadın deneyimlerine yönelik ve bellekteki masalları yapısökümüne uğratan karşı anlatılar düzenlemektedir. 2020 yılında yaşadığı zorlu bir sağlık deneyiminden sonra bedene yönelik farklı bakış açıları geliştirme ihtiyacı hissetmiştir. Bu bağlamda kesişimsel feminizm ve feminist sanat yaşamında farklı kapılar aralamıştır. Uzun yıllardır çeşitli sanatsal araçlarla duygu farkındalığı odağında atölyeler düzenlerken feminist sanat rehberliğinde duygu bedeni, yasla direnişi ve dolayısıyla hakiki bir güçlenmeyi araştırmaktadır.