GAMZE TOKSOY

Görsel Sosyoloji seminerlerini de yürütmekte olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Toplumsal travma, toplumsal bellek, toplumsal cinsiyet kavramları etrafında araştırmalarını sürdürmektedir.  Son yıllarda toplumsal problemler ve görüntüler genel başlığı altında şiddet olaylarına, göçlere dair görsel imgelere odaklanmakta, ayrımcı tutum ve davranışları besleyen görselleştirme biçimlerine karşı alternatif yaklaşımlar geliştirilebileceği umudunu korumaya devam etmektedir.