Feza Orhan

Profesör / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri BAU

Prof. Dr. Feza Orhan, Türkiye'de özellikle eğitim teknolojileri ve bilgisayar destekli öğrenme alanlarında önemli çalışmalar yapmış bir akademisyendir. Kariyerine yıllar boyunca üniversitelerde öğretim üyesi olarak hizmet vererek devam etmiş, bu süre zarfında hem lisans hem de lisansüstü düzeylerde birçok öğrenciye mentorluk yapmıştır. Aynı zamanda, eğitim teknolojilerinin gelişimine yönelik araştırmaları ve projeleriyle tanınır.

Prof. Dr. Feza Orhan'ın çalışmaları, öğrenme süreçlerinin teknoloji ile nasıl daha etkili hale getirilebileceğine dair önemli bulgular sunar. Ayrıca, dijital öğrenme materyallerinin tasarımı ve uygulanması, uzaktan eğitim sistemleri ve öğrenme yönetim sistemleri üzerine yazdığı makaleler ve kitap bölümleri de bulunmaktadır. Eğitim alanındaki yeniliklere katkıda bulunmanın yanı sıra, Prof. Dr. Feza Orhan öğretmen eğitimi programlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda da aktif rol almıştır. Bu çalışmalar, öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarını ve teknolojiyi eğitim süreçlerinde etkili bir şekilde kullanabilmelerini hedefler.