Eylül Alnıaçık

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünü onur öğrencisi olarak tamamladıktan sonra aynı üniversitede Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programına devam etmiştir. Doktora derecesini ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalından "Ekolojik Krizi Etik ve Ontolojik Düzlemde Değerlendirmek" başlıklı teziyle 2020 yılında almıştır. Başlıca araştırma alanları arasında ekoloji, insan-hayvan ilişkileri, biyosemiyotik ve etik yer almaktadır. Bu çerçevede Haziran-Eylül 2023 tarihleri arasında Frankfurt/Main Goethe Üniversitesi Biyoteknolojiler, Doğa ve Toplum Araştırma Grubu'nda misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Uexküll'ün Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen adlı eserini Türkçeye çevirmiştir. Halen Türk-Alman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.