Evrim Hikmet Öğüt

https://www.linkedin.com/in/evrim-hikmet-ogut-65031b137/?originalSubdomain=tr

Orta ve Lise öğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Anasanat Dalında, Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini aynı kurumun Müzikoloji Bölümünde tamamladı. 2015 yılında, ITU Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MIAM) Etnomüzikoloji programında, Keldani-Iraklı transit göçmenlerin geçici göç sürecindeki müzik pratikleri üzerine yazdığı tezle doktorasını aldı. 2020 yılında TÜBİTAK Doktora Sonrası Yurt Dışı Araştırma Bursuyla City University of New York’ta canlı müzik sahnesinde Arap kimliği üzerine bir araştırma yürüttü. Evrim Hikmet Öğüt Öğüt halen MSGSÜ Etnomüzikoloji Anabilim Dalında Doçent olarak ders vermekte ve Türkiye’deki Suriyeli müzisyenlerin müzik pratikleri üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Umut Sülün’le birlikte gerçekleştirdiği ve Suriyeli müzisyenlerin deneyimlerine odaklanan video-görüşme serisine www.sinirinotesindensesler.org; güncel müzik yazılarına www.muziktekalmaz.org adreslerinden ulaşılabilir. 

Eğitmenlik Yaptığı Programlar

Müzikoloji Kampı

Müzik

12 - 19 Ağustos 2021

Arkhé Projesi - Şirince Köyü

Eğitmenler