Eren Öztürk

Sürdürülebilirlik Danışmanı

Sürdürülebilirlik stratejisi, sürdürülebilir iş modelleri, liderlik ve öğrenme alanlarında Sürdürülebilirlik Danışmanı olarak çalışmakta.

Daha önce 2009-2013 yılları arasında Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Ofisi’nde; Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Çevre Eylem Planları, Düzenleyici Etki Analizleri ve İklim Değişikliği gibi alanlarda çalışmıştır.

Üniversite yıllarında uzun süre gençlik alanında sivil toplum çalışmalarına katılmış, 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden lisans, 2012 yılında da Blekinge Institute of Technology’deki Sürdürülebilirlik için Stratejik Liderlik Bölümü’nden yüksek lisans dereceleri almıştır. İngiltere’deki University of Cumbria’nın Liderlik ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü altında, “Yaşayan karmaşık sistemler olarak organizasyonlar: Doğadaki süreç ve akışlardan öğrenen iş modelleri” başlıklı doktora çalışmasını yürütmektedir.

Değişim teorisi, sürdürülebilirliğin bilimsel temelleri, öğrenen örgütler, liderlik teorisi, lineer olmayan sistemler, sürdürülebilirlik için içe dönük motivasyonların oluşturulması, kaordik tasarım ilkeleri, sürdürülebilirlik için işbirliği ve sistem düşüncesi gibi konulara ilgi duymaktadır.