Ceren Korulsan

Psikanalist ve psikiyatrist.

2006 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 2010 yılında Şişli Etfal Eğitim Araştırma hastanesinde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

IF-EPFCL üyesi. Formasyonunu merkezi Paris’te bulunan Ecole de psychanalyse du champ lacanien’de sürdürmektedir. IF-EPFCL’ye (International des forums du champ lacanien) bağlı Psikanaliz Araştırmaları Derneği’nin kurucu üyesidir. Dernek bünyesinde psikanaliz seminerleri vermektedir. Stilus Yayınlarından çıkan Lacan au dela des frontiere kitabının yazarlarındandır. Axis yayınlarından çıkan Şehrin Deli Efendileri kitabının çevirmenidir. Suret dergisinde yayın kurulu üyesidir. Halen kendi muayenehanesinde çalışmaya ve süpervizyon vermeye devam etmektedir