Cenk Özbay

Sabancı Üniversitesi’nde sosyoloji ve cinsiyet çalışmaları alanlarında öğretim üyesi. Lisans ve yüksek lisans eğitimimi Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, doktora eğitimimi de sosyoloji ve cinsiyet çalışmaları alanlarında University of Southern California’da tamamladı. Araştırma alanları cinsiyet ve cinsellik, erkeklikler, queer çalışmalar, küreselleşme ve neoliberalizm, sınıf, iş sosyolojisi, hareketlilikler ve kent, nitel araştırma yöntemleri, İstanbul ve Türkiye Çalışmaları.

Türkiye’de neoliberalizmi beden, cinsiyet, sağlık, cinsellik ve öznellik çerçevesinde tartışan Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik (2011, Metis), günümüzde Istanbul’un içinde olduğu toplumsal, siyasi, ekonomik, ekolojik ve cinsel hallerin bir portresi olma amacı taşıyan Yeni Istanbul Calismalari: Sınırlar, Mücadeleler, Açılımlar (2014, Metis), Türkiye’nin 2000 sonrası tecrübe ettiği siyasi, ekonomik ve kültürel yeniden yapılanmaya mercek tutan The Making of Neoliberal Turkey (2016, Routledge), Istanbul’un kentsel bağlamlarında erkeklikler, cinsellikler ve sınıflar arası karşılaṣmalar hakkında bir araṣtırmanın ürünü olan Queering Sexualities in Turkey: Gay Men, Male Prostitutes and the City (2017, IB Tauris), Türkiye’de antropolojik düsünce ve literatürün anlamları ve kullanımlarına dair kolektif bir çaba olan Kultur Denen Sey: Antropolojik Yaklasimlar (2018, Metis) ve Dicle Kogacioglu’nun anısına Türkiye’de cinsiyet, hukuk ve eşitsizlikler konularında yapılan makale yarışmasının katılımcılarından bir seçki olan Turkiye’de Cinsiyet Kulturleri: Dicle Kogacioglu Kitabi (2019, İletişim) daha önce yazdığı ya da derlediği/ hazırladığı kitaplar arasında. 

Yazıları ve makaleleri Social Politics, Journal of Gender Studies, GLQ, Sexualities, New Perspectives on Turkey, Toplum ve Bilim, Doğu Batı, Cogito ve beyond.istanbul gibi mecralarda yayınlandı. Daha önce Bilim Akademisi, Turkiye; Centre des Etudes Economiques et Sociales (CERES, Paris); Wallis Annenberg Foundation; USC Dornsife College of Letters Arts and Science; Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu, Raoul Wallenberg Institute Turkiye; Sabancı Üniversitesi, ODTÜ Parlar Vakfı; Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve Açık Toplum Vakfı tarafından verilen ödül, araştırma destegi, bilimsel aktivite destegi ve burslar aldı.