Burak Özçetin

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyesi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 2006-2007 yıllarında Fulbright Bursu ile New School for Social Research Siyaset Bilimi Bölümü'nde (New York) misafir araştırmacı olarak bulundu.

İletişim kuramları, siyasal iletişim, Osmanlı-Türk siyasal hayatı, kültürel incelemeler, siyasal ve sosyal kuram temel ilgi alanları. Özçetin’in kitle iletişim kuramlarını sistematik bir şekilde ele aldığı kitabı Kitle İletişim Kuramları: Kavramlar, Okullar, Modeller​ 2018’de (4. Baskı 2020) İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Şu anda, “Türkiye'de Uluslararası Göçün Siyasal ve Sosyal Anlamlandırılması” adlı TÜBİTAK projesi üzerine çalışıyor. Ayrıca, siyasal iletişim kuramları ve siyasal iletişimin Türkiye’deki seyrine dair bir kitap üzerinde çalışıyor. Bir diğer projesi de 19. yüzyıldan günümüzde Türkiye’de halk fikrinin şeceresi üzerine.