Bülent Küçük

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde lisans öğrenimi gördükten sonra Humboldt Üniversitesi’nden sosyal bilimler doktora derecesini almıştır. Başlıca araştırma alanları popüler kültür, toplumsal hafıza, siyaset sosyolojisi, Türk ve Kürt araştırmalarıdır. 2020 senesinden beri, Türkiye’de cereyan eden ‘68 öğrenci hareketinin çatışmalı hafızalarını inceleyen “Bir Kuşak İki Bellek” isimli BAP projesinin yürütücülüğünü yapmaktadır.