Ayşe Gündüz

Ayşe Gündüz Hoşgör lisans ve yüksek lisans öğrenimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde tamamladı. Doktora çalışmalarına Kanada'da Western Ontario Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde devam etti ve 1996 yılında Sosyoloji alanında doktora derecesini elde etti. 1997 yılından beri ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olan Ayşe Gündüz Hoşgör, aynı üniversitede profesör unvanını aldı. Prof. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör’ün Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kırsal yoksulluk, kadın ve çocuk emeği üzerine yayınlanmış birçok eseri bulunmaktadır.