Ali Öztüfekçi

1998’de ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi’nde Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans derslerine katılmış olup “Kültürel Miras ve Turizm” Ön lisansını Anadolu Üniversitesinde tamamlamıştır. MYK’dan akredite KOBİ Danışmanı belgesi sahibi olup EMCC Akredite Mentör ünvanına sahiptir. Bununla birlikte hem yurtiçinde hem yurtdışında (UNESCO, UNICEF, AB, Dünya Bankası, Ulusal Ajans-Erasmus+, DPT-SODES, Bulgaristan ve Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programları, Kuzey Kıbrıs, Kalkınma Ajansları vb) 100’den fazla farklı ulusal ve uluslararası hibe programlarında sosyal, KOBİ ve Küçük Ölçekli Altyapı olmak üzere 4.000’in üzerinde proje değerlendirmesi yapan Ali Öztüfekci, bütün bu alanlardaki tecrübesini yaklaşık 10 yıldır AB mali yardımları, proje döngüsü yönetimi, hibe programları için proje teklifi hazırlama, uygulamalı inovasyon, uygulamalı girişimcilik, strateji ve eylem planı hazırlanması, şehir ve bölgelerin turizme kazandırılması, eko turizm, sürdürülebilir turizm, sağlık turizmi, dijitalleşme, mavi ekonomi vb konularında verdiği eğitimlerle paylaşmaktadır. Sosyal, Alt Yapı ve KOBİ projelerinde geniş yelpazade ve çeşitli konularda sistem ve yönetim danışmanlıkları vermektedir. 2012’den beri uluslararası “Travelife” sürdürülebilir turizm sertifikasyon sistemi denetçiliğini de yapmaktadır. 2022 yılında Moldova’da ve Ukrayna’da savaştan kaçan Ukrayna’lı mültecilere yönelik insanı yardım programlarında koordinasyonda görev almıştır. FIJET ( Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Birliği) Kültür rotaları Komisyon Başkanlığı ve ATURJET (Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği) üyelikleri gibi çeşitli STK ve platformlarda aktif rol almaktadır. Beş gün süresince Atölye Proje’de eğitmenimiz proje fikirlerinin geliştirilmesinde teknik yöntemleri atölyelerde paylaşacaktır.