Adile Arslan Avar

Adile Arslan Avar İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde doçenttir. Doktora derecesini sosyoloji alanında Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden; Antropoloji Yüksek Lisans ve Biyoloji Lisans derecelerini Hacettepe Üniversitesi’nden almıştır. Uzmanlık alanları, özellikle eleştirel yaklaşımlara vurgu ile, antropoloji, sosyal teori ve yöntem, kent teorisi ve kentsel politik ekolojidir. Çeşitli dergilerde ve kitaplarda, Heidegger, Fransız epistemolojik tarih (Bachelard ve Canguilhem), Frankfurt Okulu eleştirel teorisi, Deleuze ve Lefebvre üzerine çalışmaları yayınlanmıştır. Kırsal mekanlar, kent yoksulluğu ve konut sorunu ve kentsel yeniden yapılanma üzerine araştırmalar yapmıştır. Halen, lisansüstü öğrencileri ile birlikte, neoliberal kentsel yeniden yapılanma ve konut sorunu, doğanın neoliberalleşmesi ve mülksüzleştirme yoluyla birikim üzerine çalışmaktadır.