BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

Tarih: 17-24 Ağustos 2019 (Medreseye geliş 17 Ağustos Cumartesi, ayrılış 24 Ağustos Cumartesi.)

İçerik: Yapay zeka artık sıklıkla karşılaştığımız, hayatımızı doğrudan etkileyen ve ileride yaşantımızı ne derecede etkileyeceğini düşünmekten kaçamadığımız bir konu. Yapay zeka ve gelişimi günümüz toplumlarının dönüşümünü anlamak açısından zorunlu görünmektedir. Bizler de bir hafta sürecek kampımızda, alanında uzman hocalarımızla beraber Yapay Zeka üzerine birçok konuyu derinlemesine inceleyeceğiz. Yarattığı imkanlar ve zararlar gerek devletler arası ilişkileri gerekse de bireyin toplumla olan ilişkisini kökten etkilemektedir. Eleştirel teori yöntemleriyle ve politik felsefe perspektifi açısından yapay zekanın tartışılması, merkezi bir öneme sahiptir bu sebeple yapay zekanın topluma sunduğu artıların ve eksilerin değerlendirmesini etik ve politik açıdan yapacağız. Gelişmelerle beraber ortaya çıkan zihin felsefesi problemlerine de değineceğiz. Politik ve sosyolojik etkilerinden bahsederken konunun tarihine, araştırmacıların günümüzde hangi aşamada olduklarına ve gelecekteki ilerlemesine, sermayenin ve şirketlerin bu teknolojiden beklentilerini tartışacağız. İnsanın düşünebilen bir makineden farkının ya da bir şirketin bir yapay zekayı etkin kullanarak bir tekele dönüşebilmesinin imkanının ne olabileceğini ve benzeri çeşitli konuları sorgulayarak yapay zekaya geniş bir açıdan bakacağız. Bu kampı Şirince’de Tiyatro Medresesi’nde, şehrin koşuşturmacasından uzak ve akademik özgürlüğün olduğu bir ortamda konu ile ilgilenen bir çok kişiyi bir araya getirerek 17-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceğiz.

Eğtimenlerimiz:

Dr.Öğr. Üyesi Tacettin Ertuğrul : Felsefi Bir Soruşturma: Farmakon olarak Yapay Zeka

Bu sunumda yapay zeka meselesi teknoloji üzerine açılacak bir felsefi soruşturma güzergahı içinde ele alınacaktır. Yapay zekanın etkileri basit ve tek yanlı değildir, zira genel olarak teknoloji gibi yapay zeka da farmakondur, hem ilaç hem zehirdir. Yapay zekanınilave/ikame (supplément) karakteri üzerine de düşüneceğimiz bu sunumda Jacques Derrida düşüncesi özel bir hareket noktası oluşturmaktadır.

Doç Dr. M. Ertan Kardeş: Politik Felsefe Açısından Yapay Zeka

Bu ders sürecinde, politik bir dönüşüm olarak ordunun ve çatışmaların dronizasyonu meselesi
ve “askeri işlerde devrim” (Revolution in Military Affairs) kavramı ele alınacaktır. Hegelci
anlamda, bu süreçlerin etik yaşamı nasıl belirlemeye başladığı ortaya konulacaktır. Yeni
savaşların küresel çapta yayılması ve “etik yaşam” çerçevesinde savaşların yönsüzleşmesi,
modern politik dilin ölümünü haber vermektedir. Mevcut sorun, ders sürecinde ordunun
dronizasyonu ve robotizasyonu odağında değerlendirilecektir. Risksiz bir savaş fikrinin
yönsüzleşmiş savaşların dünyasında ne anlama geldiği gösterilmeye çalışılacaktır.

Prof. Dr. Eşref Eşkınat

Arş. Gör. Ayyüce Kızrak:

Yakın bir zamanda ders içerikleri ve başka eğitmenler de eklenecektir.

Sosyal Bilimler Kampüsü Olarak Tiyatro Medresesi

Tiyatro Medresesi, Şirince’de Nesin Matematik Köyü’ne komşu olan bir alanda. Bu yıl Arché olarak Medrese’de Ağustos ayı boyunca sosyal bilimler üzerine yazokulları düzenleyeceğiz. Arkeoloji, Roma Hukuku, Ekonomi, Çağdaş Fransız Felsefesi, Türkiye Siyaset Tarihi gibi birçok program eş zamanlı yapılacak. Disiplinlerarası diyalogu canlandıracağını düşündüğümüz bu gelişme bizi oldukça heyecanlandırıyor. Medrese hakkında daha fazla bilgi için: https://tiyatromedresesi.org/

Bir haftalık konaklama, eğitim, günde dört öğün yemek ve temel ihtiyaçlar dahil ücretler:

Kendi Çadırı ile gelen: 875 TL
Tiyatro Medresesi Çadırı: 950 TL
Paylaşımlı yatakhane: 975 TL
4 kişilik oda: 1395 TL
İki kişilik oda: 1530 TL
Tek kişilik oda: 1850TL

*Bu ücretler erken dönem kayıt ücretleridir 20 Mayıs sonrası değişiklik olacaktır. Ücretin bir kısmını ödeyerek erken kayıt yaptırabilirsiniz.

BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

%d blogcu bunu beğendi: