Kamp Süresi

1 Hafta

Tarih

Temmuz 2021

Sanat Felsefesi

Batı kültürünün en temel gerilmilerinden biri duyusal olan ile düşünsel olan arasındaki ilişkiden doğmuştur. Akılsal olan ile duyusal olan arasındaki ilişki gerilimlidir; çünkü akıl duyusal olanı olumsal ve güvenilmez bulurken, duyusal olan rasyonel düşüncenin tatmin edici olmayan soyutluğunu küçümser. İnsanın dünya ile kurduğu en temel ilişkilerden ikisi arasındaki bu gerginlik tarih boyunca sanat ile felsefe arasındaki ilişkiyi de yansımış ve sanat felsefesi her zaman problematik bir disiplin olmuştur. 

Bu kampın amacı sanat felsefesinin tam da bu tarz gerilimlerden doğan problemlerini ele almaktır. Sanat ile sanat felsefesi arasında nasıl bir ilişki vardır? Kant ve Hegel gibi sanatçı olmayan filozofların sanat hakkındaki düşüncelerinin neden dikkate alınması gerekir? Bir üretimi sanatsal kılan estetik değerin nesnel kriterlerinden söz etmek mümkün müdür? Rölatvizmin ve yerelleşme ile karakterize olan bu çağda sanat gibi doğası gereği istikrarsız bir mesele üzerine yoğunlaşan felsefi bir düşüncenin alabileceği muhtemel biçimler nelerdir?              

Bu gibi sorulara cevap arayacağımız bu kampta sanat üzerine düşünen temel figürlerin yanı sıra çağdaş sanatın muhtemel anlamları üzerine tartışacağız.

2021 yazında gerçekleşecek bu kampımızın tarihi, eğitmen listesi, ders programı ve ücretleri yakın bir zamanda duyurulacaktır. Kamplarımız hakkında gelişmelerden haberdar olmak ve erken kayıt indirimlerinden faydalanmak için mail listemize kayıt olabilirsiniz.

https://forms.gle/ATzNTi6ENc3vgxev9

Arkhe Köyü