Kamp Süresi

7 gün

Tarih

26 Ağustos - 2 Eylül 2021

Politik Modernite ve Özne

Modernite farklı disiplinler tarafından farklı biçimlerde tanımlanmış ve tarihsel olarak konumlandırılmıştır. Ancak bu tanımların çoğunda özne ve öznellik kavramlarının merkezi bir yer tuttuğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu atölye çalışmasında modernitenin politik olarak hangi anlamlara geldiği ve bu anlam çokluğunda özne kavramının oynadığı farklı roller eleştirel bir açıdan tartışılacaktır.

Program detayları geliyor...

Katılımcı Hocalar

Ferda Keskin

Utku Özmakas

Arkhé Kampüsü
Çadır1350
Koğuş1650
Çift Kişilik Oda2850
Tek Kişilik Oda3750