Kamp Süresi

Bir Hafta

Tarih

11-17 Temmuz

Eğitmenler

1 Eğitmen

Platon - Devlet : Yakın Okuma Atölyesi

Sadece felsefe tarihinin değil aynı zamanda Antik Yunan medeniyetinin en üstün eserlerinden biri olan Platon’un Devlet’ini bir hafta sürecek bir yakın okuma atölyesine tabi tutacağız. İfade edilen fikirleri kısım kısım ele alacağız, argümanları sıfırdan tekrar inşa edeceğiz ve tüm parçaları birbiriyle bağlantılı bu ihtişamlı metnin oluşum katmanlarını ayırt etmeye çalışacağız. Diyalog esnasında Sokrates’in açık uçlu bıraktığı yahut değinmediği alternatif bakış açılarını ve düşünce silsilelerini kendi tartışmalarımıza taşıyacağız.

Antik Yunan’ın dünyasında politik sistem tartışmasının Devlet metninden en az yüz elli yıl geriye gittiğini biliyoruz. Birbirine rakip birçok politik görüşün mevcut olduğu ve ideolojik tutumlarına göre kitlelerin kutuplaştığı bir istikrarsızlık ortamında şekillenen bu metin, dönemin düşünsel bağlamı içerisinde nereye oturtulabilir? Platon’un bu metni kime yahut hangi toplumsal kesime hitaben yazmış olduğu, kimi neye ikna etmeye çalıştığı, tartışacağımız önemli konulardan birini teşkil edecek.

Devlet, felsefi ve tarihi boyutları kadar birçok farklı hususta (pedagoji, müzikoloji, teoloji gibi) ilginç bakış açıları sunan bir metin. Metni incelerken, Platon’un bu gibi konularda dönemin düşünsel yapılarına yönelttiği eleştirileri ve tartışmayı taşıdığı yeni ufukları da gözden geçireceğiz. Son olarak, kapanışa doğru Devlet metninin antik çağdan günümüze geliş hikayesine, farklı dönemler ve toplumlar için ifade ettiği anlamların evrimine kısaca göz atacağız.

Atölye boyunca tatil günü hariç her gün (toplam beş gün) üçer saatlik iki oturum (toplam on oturum) gerçekleştireceğiz. Her oturumun ilk yarısını toplam on kitaptan oluşan Devlet metninin bir kitabına adayacağız. İkinci yarıda ise öne çıkan meseleleri hocalar eşliğinde tartışacağız.

Bu atölyenin iki temel amacı var. Bir, bu önemli metni daha yakından tanımak, tarihi ve felsefi bağlamına oturtabilmek. İki, beşerî bilimlerin (felsefe, tarih, edebiyat gibi) temel araştırma metodu olan yakın okuma disiplinini bir model üzerinden irdelemek, farklı yaklaşımları tanıtmak.

NOT: Tüm fiyatlara yedi gün boyunca üç öğün yemek, konaklama ve dersler dahildir. 

Şirince Köyü - Arkhé Kampüsü
Çadır 1350 TL
6 Kişilik Koğuş1650 TL
Çift Kişilik Oda2850 TL
Tek Kişilik Oda3750 TL