Kamp Süresi

7 Gün

Tarih

12-19 Ağustos 2021

Eğitmenler

7 Eğitmen

Müzikoloji Kampı

Gündelik hayatın her alanında karşımıza çıkan müzik pratikleri hem tarihsel hem de kültürler arası bağlamda farklılık göstermektedir. Bazen yalnızca bir sahneye eşlik etmek için kullanılırken bazen bir kimlik oluşturmayı ve aidiyet kurmayı sağlar. Bu nedenle bir iletişim biçimi olarak müzik, insanlar arası kurduğu bağlarla anlam kazanır.

Bu kampın amacı müzik aracılığıyla inşa edilmiş bu anlamları hem tarihsel hem de kültürel olarak ele almak ve bu anlam inşalarının ötesine bakmak olacaktır. Müzik teorisi ve tarihine, farklı müzik türleri ve kültürlerine, müzik toplum ilişkisine, müziğin gündelik hayatta farklı kullanımlarına ilgi duyan herkese açıktır. 

Evrim Hikmet Öğüt

Göçün ve Göçmenin Müziğini Etnomüzikolojik Bir Perspektiften Çalışmak

Bu ders, göçe ilişkin temel kavramlara genel bir bakıştan sonra, dünyada ve Türkiye’de etnomüzkoloji disiplini çerçevesinde yürütülmüş göç merkezli çalışmaların tarihçesine ve son 20 yıllık süreçte bu çalışmalara hakim olan temel teorik, yöntemsel ve etik tartışmalara odaklanır. Dersin amacı, bu tartışmalar ışığında göç deneyiminin müzikle ilişkisini olası ve mevcut araştırma soruları çerçevesinde sorunsallaştırmak ve Türkiye’de göç ve müzik ilişkisine güncel bir bakış sunmaktır.

Fatma Belma Oğul

Ekomüzikoloji ve Ötesi

-Uygulamalı Etnomüzikoloji

-Müzik çalışmalarında epistemolojiler: Etnomerkezcilik, İnsanmerkezcilik, Ekomerkezcilik, Merkezsizlik (Post-human)

-Ekomüzikoloji: Soundscape çalışmaları, Artivizm çerçevesinde müzik çalışmaları, Müzik üretiminde ve performansında ekolojik kaygılar, Birinci ve ikinci doğada ekofoniler

Feyzi Erçin

Müzikte ve sinemada bir Wagner fenomeni: Laytmotif

Bir filmde zaman zaman, belirli bir melodi, tema ya da müzikal cümlenin, birden çok kez, hatta sıklıkla tekrarlandığını fark ederiz. Bu şekilde yinelenen müzikler bazen, sessiz sinema döneminden beri filmlere eşlik etmekte özel bir yeri olan, klasik müzik eserlerine aittirler. Klasik müziğin film içinde bu şekilde tekrarlanarak kullanılmasının amacı, filme sıradan ve tanıdık bir duygu pompalaması olabileceği gibi, bilinçli bir alt-metin katmak da olabilir. Bu ikinci kullanım, laytmotif denilen, kaynağını romantik operalarda ve özellikle de Wagner’de bulan bir fenomendir. Bu dersin konusu ve kapsamı, daha önceden bestelenmiş klasik müzik eserlerinin tekrarlanarak ve laytmotif olarak sinemada kullanılmasının tarihi ve anlamını, örnekler üzerinden incelemek olacaktır.

Nazan Eren - Yalın Deniz Özcan

Dünden Bugüne Elektronik Müziğin Değişimi ve Dönüşümü

20. yüzyıl insanlık için büyük yıkımların yaşandığı, yaraların açıldığı bir zaman dilimi oldu. Bu denli büyük travmalar insanların bildikleri dünyanın yok oluşuna ve yeni bir dünya gerçekliğinin farkına varılmasına sebep oldu. Müzisyenler de oluşan bu yeni dünya gerçekliğini anlatabilmek adına farklı arayışlara gittiler. Günümüzde oldukça popüler olan elektronik müzik de bu arayışların sonuçlarından biridir. Kampımızın bu ayağında, elektronik müziğin yeni dünyayı anlatma işlevinden, yeni dünyayı pazarlama işlevine kadar gelişen tarihsel sürecine değineceğiz

Martin Greve

Müzikolojide Saha Çalışması

Etnomüzikoloji disiplininde temel araştırma yöntemi olan saha çalışması (ingilizce: fieldwork) yirminci yüzyıl boyunca giderek yaygınlaşan bir metot haline gelmiştir. Béla Bartók, Türkiye’de Darül Elhan’da çalışan musikişinas ve müzikologlar, daha sonraki yıllarda da Muzaffer Sarısözen gibi öncüler halk ezgilerini derlemeyi ve notaya almayı önemsemişlerdir. 1960’lardan itibaren kültürel çalışmalar ve antropoloji gibi disiplinlerin etkisiyle uluslararası etnomüzikolojiye yeni yaklaşımlar eklemlenmis, müziğe daha geniş bir anlayış ile bakılmaya başlanmıştır. Artık saha çalışmalarında müzikal davranış, düşünce ve duygular ön plana çıkmış, küreselleşme ile de “çok mekânlı etnografi” (multi-sited ethnography) gelişmeye ve daha yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bugünkü etnomüzikolojik çalışmaların eskiden olduğu gibi sadece kırsal alanlarda değil, şehirlerde, büyük metropollerde, hatta internet ve uluslararası “diasporada” da araştırılması gerekli hale gelmiştir. 

Bu seminerde öncelikle saha araştırması yönteminin tarihsel gelişimi ve güncel durumu hakkında bir giriş sunulacak. Bunun yanı sıra proje hazırlama, kültür arası iletişim ve etkileşim, katılımcı gözlem ve mülakat gibi metotlar ve dokümantasyon (foto, ses kaydı, video vb.) gibi önemli bazı araştırma teknikleri ile ilgili bilgiler verilecektir. 

Zeynel Günbek

Kuş Mitosları, Anti-Okülersentrizm ve Ses Felsefesi

Yirminci yüzyıl “dil” paradigması ile geçilmişken bu yüzyılın sonlarına doğru hâkim paradigmanın “iletişim”e doğru kaydığını söyleyebiliriz. Radyo, televizyon, bilgisayar ve nihayetinde akıllı telefonlarımız gibi teknolojik aygıtların gelişmesi, süratlenen iletişim çağının içerisinde iletişim kavramının kendisini bir tartışma hâline getirmiştir.

Ses, iletişim içerisinde önemli bir rol oynuyor gibi dursa da okülersentrizmin yani gözmerkezli hegemonyanın altında ezilmektedir. Birbirimizle konuşmamız için icat ettiğimiz telefon teknolojisi bile akıllı telefonlarımızla birlikte nihayet içerisinden görsellerin akıp durduğu cihazlara dönüşmüşlerdir.

Bu duruma karşı gelen anti-okülersentrizm yani karşı-gözmerkezcilik tavrı giderek büyümektedir. Bu tavır iletişimin de ötesinde varlığı anlayış biçimimizin bütün duyumların rezonansı hâlinde olması gerektiğini önermektedir. Dolayısıyla görme hegemonyasına karşı diğer duyumların kendi değerlerini bulması adına koku ve ses merkezli çalışmalar yürütmeye çalışır. Okülersentrizmin dayattığı haliyle düşünce yazı, müzik nota sayılmayacaktır. Hatta düşünmenin görselleştirmekten daha ziyade ses ile benzerlikleri vardır. Düşünmek dinlemek gibidir ve sesi anlamaya çalışmak insanı ve âlemi anlamaya çalışma yolunda oldukça yararlı olacaktır. Kuşlar dili, dil iletişimi, iletişim sesi düşündürecektir bizlere.

Başvuru için tıklayınız

Detaylı bilgi veya başka sorularınız için:

Ege Polat: 5392579886 

arkhefelsefe@gmail.com

Arkhé Projesi - Şirince Köyü

Arkhé

Arkhé Projesi 2014 yılında Nesin Matematik Köyü’nde doğdu; yıllar içinde büyüyerek etkinlik yaptığı mekanlara sığamaz oldu ve geçtiğimiz sene Matematik Köyü’nün hemen yanındaki bir zeytinliğe taşındı. Şimdi kendi arazimizde; şehrin gürültüsünden uzakta, çalışmak istediğimiz konulara odaklanabildiğimiz ve akademik özgürlüğün kısıtlanmadığı bağımsız bir mekanı kurabilmek için çalışıyoruz. Doğa ile iç içe olan bu zeytinlikte, açık havada bulunan dersliklerimizde uzman eğitmenlerin eşliğinde tartışabileceğimiz, Şirince'nin geleneksel mimarisi ve çevre ile uyumlu bir kampüs inşa ediyoruz. İnşaat esnasında programlarımızı Şirince'nin muhtelif eğitim kurumlarının çatısı altında düzenliyoruz. 

Ulaşım:

OTOBÜSLE:

Bulunduğunuz yerden Selçuk’a giden otobüs firmaları olabilir. Bunlardan birini tercih edebilirsiniz. Eğer otobüsle İzmir’e geliyorsanız, İzmir garajından Selçuk’a her 40 dakikada bir otobüs var. İzmir garajından ilk otobüs 07:00’de. Son otobüs 21:00’de. Gaziemir’den geçen Selçuk otobüsleri de mevcuttur. Gaziemir’den ilk otobüs 6:55’te, son otobüs 21:20’de. Firmalardan biri Selçuk Efes’tir. (0232 892 39 79).

UÇAKLA:

Uçakla geldikten sonra tren , HAVAŞ veya otobüsle Selçuk'a varabilirsiniz.

HAVAŞ direk havaalanı çıkışından kalkıyor. Ücretler ve kalkış saatleri için tıklayınız.  (Selçuk'a giden HAVAŞ için Kuşadası otobüsüne binmeniz gerekiyor)

Diğer otobüslere binebilmek için, geçiş güzergahındaki Tansaş’ın yanına gitmeniz gerekiyor. Havaalanı-Tansaş arası taksiyle 5 dakika. Sabah 06:40”tan 20:30’a kadar 40 dakikada bir otobüs var. Otobüs firması: Selçuk Efes (0232 892 39 79).Havalimanından trenle de Selçuk'a ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi aşağıdadır.

TRENLE:

 Havaalanından veya İzmir'den Selçuk’a trenle de ulaşabilirsiniz. İlk önce Tepeköy'e geçip yine indiğiniz istasyona gelen Selçuk trenlerine aktarma yapmanız gerekmekte. Sefer saatleri için tıklayınız. (Arama yaparken bineceğiniz istasyondan - Tepeköy seferlerine bakıp sonra Tepeköy-Selçuk seferine bakmanız gerekmekte)  Selçuk tren istasyonunun telefonu: 0232 892 60 06.

ÖZEL ARAÇLA:

İzmir’e geldikten sonra, İzmir-Aydın otoyoluna girerseniz yaklaşık 50 km sonra Torbalı gişelerine ulaşırsınız. Torbalı gişelerini yaklaşık 20 km geçtikten sonra Selçuk gişelerine ve Selçuk yoluna ulaşırsınız. Selçuk’un girişindeki ilk kırmızı ışıklardan sola dönerseniz yaklaşık 200 metre ileride solda Şirince yoluna ulaşabilirsiniz. (Şirince tabelasını da görebilirsiniz.)

Şirince’ye Ulaşım

Şirince’ye Ulaşım

Selçuk’tan Şirince’ye ilk minibüs 7:40'da. Akşam 20.20'ye kadar her 20 dakikada bir minibüs var. Şirinceden de ilk minibus 7:20’de. Selçuk'a son kalkış 21.00'ı bulabiliyor. Selçuk’tan Şirince’ye taksiyle ulaşımın ücreti yaklaşık 70 lira.

Şirince ile Arkhe arası 800 m. Yürüme mesafesinde. Yol boyunca tabelalar var. Valizinizi girişteki Yorgo Restoran’a bırakırsanız 10 dakika yürüyerek Arkhe'ye varabilirsiniz. Biz valizinizi diğer katılımcılarınkiyle birlikte bir-iki saat içinde Arkhe'ye getirmiş oluruz.

Kendi Çadırınız1350
Arkhe Çadırı1550(Yatak, battaniye ve yastık mevcut, nevresim takımını sizin getirmeniz gerekiyor)
İki ya da tek kişilik odalar:-Kontenjanlar doldu-Civar otellerde konaklama seçenekleri için lütfen iletişime geçin: 5392579886 egepolat17@gmail.com
*Ücretlere hafta boyunca üç öğün yemek, eğitim, konaklama ve temel ihtiyaçlar dahildir.