Kamp Süresi

6 Gün

Tarih

20-25 Temmuz

Geleneksel Mimari Çalışmaları

Mimarlık eğitiminin modern mimari kalıplardan ibaret olduğu 20.yüzyıl öncesinde, bir ‘ev inşa etmek’ demek, geleneksel stil ve tekniklere başvurmak demekti. Bu geleneksel stil ve teknikler yüzyıllar içerisinde, çevre, ulaşılabilen malzeme ve ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendi. Yüzyıllardır süregelmiş, zaman zaman yeni modalar ile sentezlenmiş olan bu alışkanlıklara ‘geleneksel mimari’ diyoruz. Geleneksel mimarisi bozulmadan kalabilmiş nadir köylerden biri olan Şirince’de geçireceğimiz günlerde, temel amacımız; geleneksel mimarinin önemli bir araştırma ve uygulama alanı olduğu fikrini teorik ve uygulamalı olarak inşa edebilmek.


‘Geleneksel Mimari Çalışmaları’ programı, beş gün boyunca iki farklı koldan ilerleyecek: teorik dersler ve uygulama atölyeleri. 


Atölyeler, günün en serin saatleri olan sabahları düzenlenecek. Programın ilk üç sabahını ‘kerpiç sıva’ ve ‘kerpiç tuğla’ yapım atölyesine ayıracağız. Kalan iki günde ise, Şirince ve civardaki kasabalara gerekleştireceğimiz gezilerde, mimari incelemeler yapacağız. 


Öğleden sonraki teorik derslerde ise, geleneksel mimari tarzda yapılmış evlerdeki farklı malzemeleri, teknikleri ve stilleri okumayı öğreneceğiz ve farklı tarihi süreçlerini, farklı okumalar ile inceleyeceğiz. Kentlerin ve hatta köylerin ‘son yüzyılda yaşadığı dönüşümde geleneksel mimari teknik ve stillerin yeri olmadığı’ fikrini masaya yatırıp, tartışacağız. 


Konaklama, günde üç öğün yemek, malzemelerin ücreti, gezi ücretleri program fiyatına dahildir. 

Arkhe Köyü