Kamp Süresi

7 gün

Tarih

1-8 Temmuz 2021

Felsefe ve Edebiyat Arasında Nietzsche

Platon Devlet’te felsefeyle sanat arasında bir karşıtlık olduğunu ilan etmiştir. Platon’a göre kendisi de taklit olan yaşamı taklit eden sanat, ‘Nasıl bir yaşam sürmeliyiz?’ gibi en temel etik soruya bir cevap üretemez. Platon’a göre bütün kültürel değerlerin ötesinde bulunan başka standartlar olmalıdır. Başka bir deyişle, zaman ve mekân dışı, aşkın bir zemine ihtiyacımız vardır. Bu zemin Platon’a göre, her daim değişim içinde olan yaşadığımız bu dünya olamaz; onun yerine değişmeyen, sabit olan Formlar dünyasına bakmalıyız. Platon’un Formlar dünyası değişmeyen, bir özü olan varlık dünyasıdır; bu dünya ise her daim değişen, dönüşen oluş dünyasıdır.

Bu seminerde bu fikre meydan okuyan ve felsefe ile sanat ve edebiyat arasındaki sınırların bulanıklaştırılması gerektiğini iddia eden Nietzsche’nin kökenlerini Platonist Batı metafiziğinin değer karşıtlıklarında bulan Hristiyan ahlakı eleştirisini inceleyeceğiz. Nietzsche’ye göre Batı metafiziğindeki değer karşıtlarının yeniden değerlendirilmesi zorunludur. Bu yeniden değerlendirme ancak sabit ve değişmeyen bir birliği olan ‘özne’ anlayışımızdan özgürleşmekle mümkün olabilir. Nietzsche’nin felsefesi bir oluş felsefesidir: sabit bir ‘özne’nin yerine, her daim değişen, dönüşen, olasılıklarla dolu bir geleceği içtenlikle karşılayan bir Kendilik anlayışı ve buna bağlı olarak da, bir yaşam felsefesi önermiştir Nietzsche.

Katılımcı Hocalar

Zeynep Talay Turner 

Arkhé Kampüsü
Çadır1350 TL
Koğuş1650 TL
Çift Kişilik Oda2850 TL
Tek Kişilik Oda3650 TL