Kamp Süresi

1 Hafta

Tarih

1-8 Temmuz 2021

Davranışsal İktisat Yaz Okulu

Son 20 yılda deneysel ve davranışsal iktisat dünyada gittikçe popülerleşti. Randomize kontrollü deneylerin iktisatçıların alet çantasına eklenmesiyle beraber, akademide bu alanda yayınlanan makalelerin oranı gittikçe arttı ve Türkiye de dahil olmak üzere çoğu ülke Davranışsal İktisat Politikaları birimi kuruldu. 

Davranışsal iktisatın temel iddiası, geleneksel iktisat teorilerindeki insan davranışlarına dair varsayımların yetersiz olduğu, ve iktisat biliminin psikoloji, antropoloji ve sosyoloji gibi disiplinlerin üretimlerinden de yararlanması gerektiğidir.

Bu gerekliliği en açık şekilde gösteren örneklerden biri, ültimatom oyunudur: 

A ve B isimli iki kişi hayal edin. A kişisine, B kişisiyle arasında paylaştırmak üzere 100 TL verilir. Ancak paylaşımın gerçekleşmesinin şartı, B kişisinin de kendisine teklif eden para miktarını kabul etmesidir, aksi durumda ikisi de 0 TL ile alır. Geleneksel iktisat teorisine göre, A kişisinin 0’dan büyük herhangi bir teklifi B kişisi tarafından kabul edilmelidir. Basitçe, B kişisine 1 TL bile teklif edilse, kabul etmediği durumda 0 TL alacağından, iktisat teorisi bu durumda oyuncunun en düşük teklifleri bile kabul edeceğini varsayar. Ancak, bu oyun üzerine yapılan deneyler bize göstermiştir ki, gerçek hayatta paylaşımlar çoğunlukla yarı yarıya, ya da buna yakın oranlarda gerçekleşmektedir ve çok düşük teklifler genelde reddedilmektedir. Başka bir deyişle, insanlar varsaydığımız katı rasyonellikte hareket etmemektedir.

Bu bize gösteriyor ki geleneksel iktisat teorilerindeki varsayımlarımızın güncellenmeye ihtiyacı var. Tam olarak da bu sebeple bu alanı daha kapsamlı öğrenmek, ve uygulama alanlarını genişletmek önem kazanmış durumda. 

Eğer sen de,

-Ekonomiden biraz anlıyorum ama farklı şeyler öğrenmek istiyorum diyorsan…

-İktisat, finans, uluslararası ticaret, psikoloji, siyaset bilimi gibi bölümlerde öğrenciysen…

-Harika bir hafta geçirip, yepyeni şeyler öğrenirken çok eğlenmek istiyorsan…

Bu yaz okulunu kaçırma!

-27 Haziran-3 Temmuz 2021 Tarihleri Arasında gerçekleşecek yaz okulunda, eğitim politikalarından pazarlık teorisine, toplumsal cinsiyetten, sağlık sektörüne kadar pek çok popüler konuya değineceğiz. 

Neler Öğreneceğiz?

Davranışsal iktisat nedir?

Güncel literatürde neler tartışılmakta?

Davranışsal iktisatın pratikteki kullanımları nedir? Bakanlıklardaki davranışsal iktisat birimleri ne yapar?

Deneysel İktisat ile Politika Üretimi

Peki ya sonra? 

Eğitim bittiğinde,

Davranışsal İktisatın temellerini kavramış ve güncel literatür hakkında bilgi edinmiş,

Yeni ilişkiler kurmuş,

Hem akademik hem de profesyonel hayatta işinize yarayacak pek çok beceriyi elde etmiş,

Ve son olarak… harika vakit geçirmiş olacaksınız!

Arkhé Köyü
Şahsi Çadır 1350 TL
Arkhe Çadırı1450 TL
Paylaşımlı Oda1650 TL
Tek Kişilik Oda 2850 TL
Çift Kişilik Oda3750 TL