Kamp Süresi

7 gün

Tarih

8 - 15 Ağustos 2020

Eğitmenler

6 Eğitmen

Antik Yunan ve Roma Mitolojisi Yazokulu

Altı gün sürecek bu yazokulunda Yunan ve Roma mitolojisine farklı bakış açıları ile yaklaşacağız. Yunan mitolojisinde iki bini aşkın tanrı, tanrıça, yarı-tanrı bulunur. Bunlar soyağaçlarıyla yaradılışın şafağından itibaren Yunan kültürünün ayrılmaz birer parçasıdır. Birbirleriyle hem soy bakımından hem de kavramsal açıdan akraba olan bu geniş tanrılar ve tanrıçalar kümesi, aynı zamanda işlevleri bakımından birbirleriyle ilintilendirile ilintirile bütün bir anlam dünyasını aralarında bölüşür, kendilerine özgü başka başka etki yetki alanları çizer . Üstelik bu kutsal öyküler şiirde billurlaşıp bugün plastik sanatlar ile edebiyat dediğimiz alanlarda yaratıcı biçimde üreyip çoğalmıştır.

Önce dinler tarihi ile karşılaştırmalı mitoloji araştırmalarının kuruluşunu ele aldıktn sonra özellikle 19. yüzyıl ile 20. yüzyıldaki yaklaşımları antropoloji, sosyoloji ve insanbilimleri açısından tartışacağız. Bunu Oidipus, Ana Tanrıça ile Efes Artemisi örneklerine dayanarak ayrıntılı ele alacağız.

Bir dersimizi Heisodos’dan başlayarak Eros ile Psykhe’nin hikayesine ayıracağız; Platon’un Şölen diyaloğunda duraklayacak, bu filozofun mitos yaratımına ve kullanımına değineceğiz. Bir başka ders dizisinde Yunan-Roma dinindeki gizem tapılarına eğileceğiz, odakta en eski Yunan tapılarından Eleusis ile ana kız tanrıçanın anlamını kurcalayacağız. Yunan dinine özgü  bahadır/kahraman  tapısı ne demektir sorusunu yanıtlayıp bu çerçevede özellikle Herakles’in işleri nasıl bir insan tasarımı resmediyor sorularına cevaplar arayacağız.

Programın düzenleneceği Arkhé Köyü’nün hemen dibinde bulunan Efes antik kentine ve müzesine düzenleyeceğimiz gezi ile derslerde üzerilerinde durulan temaları somut eserler karşısında tekrar ele alacağız. Hem anlatı yönüyle, hem dini hem de plastik sanat yönleriyle özellikle üzerinde duracağımız Efes Artemis’inin üzerinde taşıdığı ve yüzlerce yıl ve birçok kültürden iz barındıran anlam katmanlarını birer birer ele alacağız; bu yerli ve milli tanrıçanın izini çağlar aşırı bir yolculuğa çıkarak anlamlandırmaya çalışacağız, ayrıca onu Efes’de somut mekanlara yerleştirerek tartışmayı sürdüreceğiz.

Batı’da iki bin yıl boyunca Yunan mitosları Ovidius’un Metamorphosis destanı aracılığıyla öğrenilmiştir. Son olarak, bu eseri enine boyuna irdelemeden önce Roma dini üzerinde kısaca duracağız.

Arkhé Antikçağ Haftası

Antikçağ temalı üç programımızı (Mitoloji, Arkeoloji ve Antik Mutfak) tek bir haftada birleştirdik. Bunu Korona sebebiyle son dakika oluşabilecek aksaklıkları önlemek adına yaptık. Listede ismi geçen eğitmenlerin programa katılamamsı durumunda, oluşacak boşluğu benzer kapsamlı diğer programlarda işlenecek derslerle takviye edeceğiz. Bu üç programdan birine başvuran, üniversite usulü diğer programlardan da ders seçebilecek.