Kamp Süresi

2 hafta

Tarih

12-26 Ağustos 2015

Antik Yunan Dünyası Yaz Okulu

Bu yaz okulunun içerik metin ve görselleri Arkhé arşivlerinin derinliklerinde aranmaktadır.

Nesin Matematik Köyü