Fenomenoloji: Husserl ve Heidegger

ufuk2

Kamp Adı: Fenomenoloji: Husserl ve Heidegger

Kamp Tarihi: 11-17 Ağustos 2019 (10 Ağustos geliş, 17 Ağustos ayrılış)

Kamp Yeri: Tiyatro Medresesi, Şirince

Konu:

Bu kampımız boyunca, ortaya çıktığı 20. Yüzyılın başından itibaren felsefi araştırmaların yöntemini kökünden değiştiren ve çağdaş felsefe tartışmalarının temelini oluşturan fenomenoloji geleneği incelenecektir. Edmund Husserl ve Martin Heidegger gibi filozofların düşünceleri ışığında bir yandan özellikle fenomenolojinin “tam olarak” ne olduğunu anlamaya çalışacağız ve felsefenin çeşitli konu başlıklarının (başkalık, imge, ölüm, dil, zaman vd.) fenomenolojiye özgü metot ve stil ile nasıl ele alındığını inceleyeceğiz diğer yandan da Husserl’in kendi döneminin felsefi paradigması olan psikolojizm ile yürüttüğü tartışmaların fenomenolojinin ortaya çıkışında nasıl rol oynadığı ve Heidegger’in özellikle Varlık ve Zaman’da fenomenolojiye yönelttiği eleştirilerin felsefenin günümüzde içine girdiği yönelimi nasıl belirlediği konularını ele almaya çalışacağız.Bunlarla birlikte, Husserl fenomenolojisinde politika ve özneler-arasılık ilişkisi, Heidegger’in Kara Defterler adlı günlükleri ile son dönem geliştirdiği Olay (Ereignis) kavramı gibi Türkiye’de felsefi tartışmaların uzağında kaldığına inandığımız konulara da eğileceğiz.

Ayrıca, Heidegger üzerine olan The Ister adlı belgeselin gösterimi sonrası bir tartışma düzenleyeceğiz.

Konuşmacılar ve Ders Başlıkları:

  • Prof. Dr. Nami Başer- Okan Üniversitesi

          Heidegger’de Olay Kavramı ve Kara Defterler

  • Arş. Gör. Onur Kartal- Adnan Menderes Üniversitesi

            Husserl Fenomenolojisinin Politik Ufku ve Heidegger’in Politik Ontolojisi

  • Arş. Gör. Yusuf Yıldırım- Galatasaray Üniversitesi

            Husserl ‘in Transandantal Yönelimi

  • Barış Dirican (Doktora Öğrencisi)- École Normale Supérieure Paris

          Husserl’in Dil Analizi ve Analitik Felsefe Geleneği

  • Hüseyin Deniz Özcan (Doktora Öğrencisi) – Ege Üniversitesi

          Varlık ve Zaman’da Yaşam – Ölüm ilişkisi

  • Ufuk Sarı (Doktora Öğrencisi) – Université libre de Bruxelles

           Husserl Fenomenolojisinde Zaman ve Başkalık Kavramı

  • Diler Ezgi Tarhan (Doktora Öğrencisi) – İstanbul Üniversitesi

             Husserl ve Frege’de Anlam Sorunu

Konaklama ve Ücretler:

Bir haftalık konaklama, eğitim, günde dört öğün yemek ve temel ihtiyaçlar dahil ücretler:

Kendi Çadırı ile gelen: 875 TL
Tiyatro Medresesi Çadırı: 950 TL
Paylaşımlı yatakhane: 975 TL
4 kişilik oda: 1150 TL
İki kişilik oda: 1475 TL
Tek kişilik oda: 1650 TL

Bu ücretler erken dönem kayıt ücretleridir kamp tarihi yakınlaştıkça ücretlerde değişiklik olacaktır. Ücretin bir kısmını ödeyerek erken kayıt yaptırabilirsiniz.

Kampla ilgili diğer sorularınız için: sari.ufuks@gmail.com

Ulaşım ve konaklama hakkında detaylı bilgi için:

https://tiyatromedresesi.org/konaklama-mekanlari/
https://tiyatromedresesi.org/ulasim/

BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN