12 Ağustos -19 Ağustos 2018, Şirince Nişanyan Otel

Türk Lirası’nın uluslararası piyasalarda büyük değer kaybetmesine müteakip gerçekleşen bu kampta Türkiye ekonomisinin yapısal gerçekliklerini, sorunlarını ve çözümlerini konuştuk.

Ders Videoları

Atilla Yeşilada – Türkiye’de Kalkınma

Seyfettin Gürsel – Türkiye’de Gelir Eşitsizliği

Eray Yücel – Ekonomik Modellemeler

Serdar Sayan – Endüstri 4.0 ve Ekonomi

Mustafa Sönmez – Güncel Türkiye Ekonomisi

Metin Sarfati – Ekonomiye Alternatif Bir Bakış

Atilla Yeşilada & Eray Yücel – Nesin Matematik Köyü’nde Ekonomi Söyleşisi

Ders Podcastleri

Atilla Yeşilada – Türkiye’de Kalkınma

Seyfettin Gürsel – Türkiye’de Gelir Eşitsizliği

Eray Yücel – Ekonomik Modellemeler

Serdar Sayan – Endüstri 4.0 ve Ekonomi

Mustafa Sönmez – Güncel Türkiye Ekonomisi

Metin Sarfati – Ekonomiye Alternatif Bir Bakış

Atilla Yeşilada & Eray Yücel – Nesin Matematik Köyü’nde Ekonomi Söyleşisi

2018 Ekonomi Yazokulu Okuma Listesi

Seyfettin Gürsel

 • “Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Çalışma Grubu Raporu” Raziye Selim

Bu dokümanın özellikle ilk 15-20 sayfası gelir eşitsizliği ve yoksulluk ölçütlerinin tanımlarını kapsıyor. Tanımları öğrenerek gelinmesi önerilir.

 • Seyfettin Gürsel ve arkadaşları, “Türkiye’de Bireysel Gelir Dağılımı ve Yoksulluk: AB ile karşılaştırma”, TÜSİAD raporu, Aralık 2000.

Bireysel gelir dağılımı ve yoksuluğun ileri statistik yöntemlerle analiz edildiği ilk araştırmadır. Ölçüt ve yöntemler daha ayrıntılı anlatılmakta ve eşitsizliğin ülkemizdeki kaynakları iyi anlatılmaktadır. Beklenmedik bulgular söz konusudur. AB ile karşılaştırma ayrıca önemlidir.

 • Öner Günçavdı ve Ayşe Aylin Bayar “AKP’NİN EKONOMİ POLİTİKALARININ GELİR EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ” Betam Araştırma Notu, 11 / 122, Ekim 2011.

Mustafa Sönmez

 • Gülten Kazgan: İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi(Remzi Kitabevi Yayınları.)
 • Ted Walther: Dünya Ekonomisi (Alfa Yayınları.)
 • Brian Snowdon, Howard R. Vane: Modern Makroekonomi

Eray Yücel

 • Fatih Özatay: Parasal İktisat-Kuram ve Politika
 • Mağfi Eğilmez: Ekonomi Politikası (Remzi Kitabevi Yayınları)
 • Korkut Boratav: Türkiye İktisat Tarihi
 • Ahmet Mucip Gökçen, Prof. Ferda Yerdelen Tanoğlu: Kantitatif İktisat

Metin Sarfati

 • Metin Sarfati: Ekonomi Politiğin İnsanı Kimdir?
 • Metin Sarfati: Uygarlığın Bunalımı

 

 

 

 

%d blogcu bunu beğendi: