BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

Ekonomi, modern dünyanın işleyişini anlamak için elzem alanlardan biridir. Charles Edison’un da dediği gibi, ekonomi, siyaset ve karakter birbirinden ayrılmaz kavramlardır. Arche Ekonomi Yazokulu süresince Türkiye Ekonomisini didik didik edecek, dünya ekonomisinde nereye oturuyoruz bunu göreceğiz. Türkiye’de benzeri olmayan bu girişimde yerinizi almak için hemen başvurun!

Açıklama: Türkiye uzun zamandır ulusal ekonomi politikalarının doğru olup olmadığını düşünmekte. Analistlerin altını çizdiği “kritik yıl 2007’den” bu yana neler değişti, Türkiye’nin büyümesi neden yavaşladı gibi sorular gazeteleri ve akademik yazıları meşgul etmeye devam ediyor. Dünya genelinde de piyasaların 2008 öncesine benzeyen bir mutluluk halinde olup olmadığı, bir başka çöküş olacak mı olmayacak mı gibi konular gündemde.

Arché Projesi olarak ilk defa düzenlediğimiz Ekonomi Yazokulumuzda ekonominin temel sorularından başlayıp, Türkiye’nin meselelerine doğru ilerleyeceğiz. Kampta değineceğimiz sorular:

  • İktisadi kalkınma nasıl gerçekleşir?
  • Bir ülkenin nüfusu topyekün kalkınabilir mi, yoksa ekonomide biri kazanırken diğeri kaybetmek mi zorundadır?
  • Dünya genelinde para politikaları ülkelerin gelişim tablosuna nasıl yansımıştır?
  • Ekonomi 4.0, yapay zeka gibi yeni kavramlar ekonomilerimize neler katacak?

Bu sorular ve daha onlarcası üzerinden yapacağımız analizi Türkiye’ye değin uzatacak, kamp sonunda dünya konjonktürünü ve bu modelde Türkiye’nin rolünü daha iyi kavramış olacağız.

Kampın düzeni sabah ve öğleden sonra hocaların tercihine göre 3’er ya da 4’er saatlik seanslar halinde, günlük 6-8 saat ders oturumudur. Bunun dışındaki zamanlarda katılımcılar Nişanyan Otel’in çeşitli köşelerinde tartışmalar yaparak, kitap okuyarak ya da yalnızca yatarak vakit geçirebilirler. Perşembe günü hafta ortası olduğundan bir dinlenme molası verip sonrasında aynen devam ediyor olacağız. Hocalarımızın katılımı ve öğrencilerin konu önerilerine göre bir akşam paneli düzenlenecek, bu panelde daha güncel ve tartışmaya açık konular konuşuluyor olacak.

Tarih: 12-19 Ağustos 2018 (12 Ağustos Köye geliş, 19 Ağustos günü ayrılış.)

Yer: Şirince Nişanyan Otel. Şirince köy merkezinden otele ulaşımı biz sağlayacağız. Şirince’ye ulaşım İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan ve İzmir Otogardan tren ve minibüs gibi taşıtlarla rahatça sağlanıyor.

Ücret: 4-8 kişilik koğuşlarda 1250 ₺, 2 kişilik çadırlarda 950₺. Çadırlar koğuşlarla tuvalet paylaşacaklar. Tüm konaklama seçeneklerinde yatak, yastık örtü gibi gereklilikleri biz sağlıyoruz. Ücret kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğini içinde barındırmaktadır. Otel odası tükendi, çadır ve koğuş başvurularını kabul edebiliyoruz hala.

Önemli not: Çadır kontenjanımızın dolmasından dolayı ancak koğuş, otel odası ya da yedek çadır kaydı yapabiliyoruz. Yedek çadır kaydında, çadıra kaydolmuş ancak kaydını tamamlamamış öğrencilerin katılmaktan vazgeçmesi halinde sıra ilerleyecek, ancak elbette ki bir garanti veremiyoruz.

İlyastepe Kampüsü

İlyastepe kampüsümüzde Türkiye’yi kaplayan beton grisinden alınıp 100 sene öncesine atılmış gibi hissedeceksiniz. Sabah uyanınca bir tellalın “harb-i umumi ya ahalii” diye çığırdığını duyacak, yahut merkeple köye gelen öğretmenin haberini alacak, bütün gün merakla bekleyeceksiniz. Böyle muğlak sözleri bir kenara bırakalım derseniz, aşağıda kampüsten birkaç fotoğraf görebilirsiniz. Bunlar bilfiil koğuş olarak kullandığımız evlerden fotoğraflar.

Ders Programı*

Atilla Yeşilada

Türkiye’nin kalkınma buhranı, sonuçları ve çözüm yöntemleri. Türkiye’nin kalkınma karnesi, kalkınma-büyüme kavramları, orta gelir tuzağı ve Türkiye’nin bu global kavramlar arasında oturduğu nokta

Mustafa Eray Yücel  – Ekonomi politikalarının tasarımında sayısal modellerin yeri, doğru kullanımı ve sınırları & Ekonomi yaz okulunun genel resmi, iktisadi düşünce ve pratiğin geleceği

Metin Sarfati

Ekonomi politik ve felsefesi, iktisatta bireyin ve topluluğun yeri, ekonomik modellerde etik ve felsefesinin aldığı konum, Adam Smith, John Maynard Keynes ve Karl Marx’ın bu tartışmalara katkıları

Mustafa Sönmez –  Uluslararası işbölümü, bu işbölümünde ülkelerin aldıkları roller, rol değişimleri,  küreselleşme ve sonuçları. İkinci seans Türkiye’nin güncel büyümesi, dünya ile ilişkiler, kırılganlık konuları ve yapısal sorunlar.

Seyfettin Gürsel – Türkiye’de gelir eşitsizliği ve yoksulluk: Nereden geldik nereye gidiyoruz? AB ile karşılaştırma, Thomas Piketty’nin eserine bir bakış.

Serdar Sayan – Endüstri 4.0, Demografi ve sosyal güvenlik

*Hocalarımızın programındaki değişikliklere göre hocaların katılım durumu değişebilir. Kamp süresince toplamda 5 hoca bizimle olacak.

Katılım sertifikası verilecektir.

Hocaların derslerine ek olarak, öğrencilerce verilen akşam oturumları olacak. Halihazırda belli olan konular arasında kripto paralar ve makroekonomik etkileri üzerine bir oturum ve Çin Ekonomisi’nin güncel durumu ve dinamikleri üzerine bir oturum gerçekleşecek.

BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

Detaylı Ders Planları

Atilla Yeşilada:

Türkiye’nin Kalkınma Buhranı, Sonuçları ve Çözüm Yöntemleri

• Cumhuriyet tarihinde modernleşme, büyüme ve kalkınma

• II Dünya Savaşı sonrası Gelişmekte Olan Ülkelerde kalkınma performansı ve Orta Gelir Tuzağı

• Türkiye’nin kalkınma göstergeleri:   2013’te başlayan gerileme dönemi

• Gerilemenin nedenleri:  Acemoğlu-Robinson yaklaşımı (Niye bazı uluslar başaramaz?)

• Büyüme-kalkınma etkileşimi: Sanayi  4.0, inovasyon ve  ileri teknoloji toplumuna geçiş

• Bizi bekleyen durgunluk

• Çözüm yöntemleri:   Yeni ekonomik model, yapısal reformlar ve demokrasi ve kurumların restorasyonu

Seyfettin Gürsel:

Giriş: Bireysel gelir eşitsizliğini ve yoksulluğu ölçmek ve takip etmek neden önemli

Gelir eşitsizliğinin ölçütleri. Neyi ölçüyoruz, ne kadar doğru ölçüyoruz

Türkiye’de son yıllarda gelir eşitsizliği nasıl ölçüldü, eşitsizlikte artış ve azalışlar nereden kaynaklandı

Eşitsizliği azaltmak için ne yapılabilir

Yoksulluk ölçütleri: Söylemesi kolay, ölçmesi zor bir kavram

Türkiye’de göreli yoksulluk oranı nasıl evrildi, ne kadar doğru ölçülebiliyor

Şiddetli maddi yoksunluk ölçütünün istatistiksel macerası ve evrimi, AB ile karşılaştırma

Thomas Piketty: son üç yılda servet eşitsizliği nasıl evrildi, 1980’lerden itijbaren 19. Yy kapitalizminin yarattığı muazam servet eşitsizliğine geri mi dönüyoruz, neden 

Mustafa Eray Yücel:

“Ekonomi politikalarının tasarımında sayısal modellerin yeri, doğru kullanımı ve sınırları”

Derse ekonomi politikasının tanımlanması ile başlandıktan sonra farklı ekonomi ekollerinde ekonomi politikalarına biçilen rol ve sınırlar ele alınmaktadır. Bu çerçevede piyasaların kaynak tahsisatı ve paylaşım problemlerine etkili çözümler üretip üretemediği tartışılmakta ve merkezi planlama-çözüm mekanizmalarının hangi şartlarda ve nasıl işlevsel olabileceği ele alınmaktadır. Tartışmanın ikinci bileşeni olarak tasarım kavramı tanıtılmakta ve iyi bir tasarım yaklaşımının nasıl olması gerektiğinden söz edilmektedir. Bu çerçevenin üzerine, farklı ekonomik paradigmalar altında politika tasarımının nasıl olduğu ortaya konularak sayısal modellerin kullanım biçimleri gösterilmektedir. Model ailelerinin yapısı, ekonomik gelişmeleri ve yapıyı tasvir gücü ile geleceğe dönük tahmin gücü dersin asıl tartışma konusunu oluşturmaktadır. Bu kapsamda, 2008 Küresel Finans Krizinden önceki on yılda kullanılan modellerin zenginliğine ve güçlü teknik altyapılarına rağmen politika yapıcıların niçin krize dair kuvvetli bir öngörü üretemediği sorusu tartışmaya açılmaktadır. Dersin ana vurgusunu modellerin zaman zaman yerinde ve kuvvetli öngörüler oluşturamamasının altındaki faktörün insan unsuru olduğu oluşturmaktadır. İktisat teorisiyle iyi donanmış, matematik hakimiyeti yüksek ve sosyal dinamikleri kavramış bilim insanlarının ve teknisyenlerin elinden çıkan modellerin toplumsal faydaya katkılarının yüksek olmasını beklemek yersiz olmaz.

(Öğleden sonra dersi)

“Ekonomi yaz okulunun genel resmi, iktisadi düşünce ve pratiğin geleceği”

Ders, katılımcıların yaz okulu sürecinde edindikleri izlenimlerin derlenmesiyle başlamaktadır. Yerinde yürütülecek bu derleme çalışmasının devamında, katılımcılardan yansıyan görüşlerin 20. ve 21. yüzyıl iktisadi düşüncesinde nereye oturduğu belirlenmektedir. İktisadi düşüncedeki zenginleşmenin insanlığa ve doğaya olumlu getiriler sağlamasının hangi şartlarda mümkün olacağı sorusu tartışmanın ana eksenini oluşturmaktadır.

Metin Sarfati

İKTİSATI DÜŞÜNMEK

1-Felsefenin gerekliliği

2- Toplumsal felsefe

3- Bilim felsefesine giriş

4-  Ekonomi politiğin felsefesi

5-   Ekonomi politiğin entelektüel tarihi

6-  İktisat felsefesi , birey ve toplum

7- Etik ve ekonomi politik

8-Spinoza ve ekonomi politik

9-Smith ve felsefesi

10-Yabancı ve Marx

11 -Keynes, taklit ve hayvansı güdüler

12 –Uygarlığın bunalımı

BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

%d blogcu bunu beğendi: